❸ « ❷ « ❶

دیــــــــــروز » امـــــــــروز » فـــــــــــردا

یک نکته کوچـولــو

هرگاه خواستيد کلمه اي ناخوشايند به زبان آوريد ، به کساني فکر کنيد که قـادر به تکلّمـ نيستند .
قبل از اينکه بخواهيـد از مزّه ي غذايتان شکايت کنيد ، به کسي فکر کنيد که اصلاً چيزي براي خوردن ندارد.
قبل از اينکه از همسرتان شکايت کنيد ، به کسي فکر کنيـد که براي داشتن يک همدمـ به درگاه خدا زاري مي کند.
امروز پيش از آنکه از زندگيتان شکايت کنيد ، به کسي فکر کنيد که خيلي زود هنگامـ از دنيا رفته است.
قبل از آنکه از فرزندانتان شکايت کنيد ، به کسي فکر کنيد که آرزوي بچّه دار شدن دارد ، امّا عقيمـ است.
قبل از آنکه شکايت کنيد که چرا کسي خانه تان را تميز نکرده يا جارو نزده ، به آدمـ هايي فکر کنيد که مجبـورند شب را در خيابان بخوابنـد.
پيش از ناليـدن از مسافتي که مجبـوريد رانندگي کنيد ، به کسي فکر کنيد که مجبـور است همـان مسير را پياده طي کند.
و پيش از آنکه از شغل تان خسته شويد و از آن شکايت کنيد ، به افراد بيکـار و ناتوان و کساني که در آرزوي داشتن شغلی هستند فکر کنيد.
زندگي يک نعمت است
از آن لذّت ببريد
آنرا جشن بگيريد
و ادامه اش دهيد ...
 

سرداری   سه شنبه چهارم شهریور 1393      | 

واقعیت هایی از ما ، مردمـ و آدمـ ها

مردمـ وقتی یک نفر را در فاصله ای بالاتر از خودشان می‌بینند در عین حال که لذت می‌برند دوست دارند برایش یک اتفاقی بیـافتـد.

وقتی یک نفر که از تو بهتر است برایش اتفاقی می افتد پاسخی می شود برای همه فروخوردگی ها و شکست های تو. انگار تو دیگر برای همه ناراحتی هایت عذاب وجدان نداری. دلت خنک می شود و ...

ما آدمـ های بزرگ را کوچک می کنیمـ. عده‌ای از ما که منظورمـ اکثریت است زمانی که توفیقی را می‌بینیمـ در برابرش واکنش نشان می‌دهیمـ. وقتی برای مثال خواننده ای می‌‌رود بالا که بخواند برایش دست می‌زنیمـ ؛ ولی می گوییمـ اگر پایش در برود و زمین بخورد چه حالی می کنیمـ.

چقدر دوست داریمـ فیلمـ شخصی یک نفر دربیـاید. یک ترانه ای همـ داریمـ که می گوید «بگیر دست فتادگان را به شکر بازوی پرتوان» . همـه دوست دارند دست همـ را بگیرند. هر وقت ببینند فلانی سرطان گرفته است همه کمکش می کنند. اگر بگوینـد همون فلانی جایزه ارزشمندی رو گرفته است نصف بیشتر دوستان و آشنایان و ... می خواهند خفه اش کنند.

فضولی و اظهـار فضل یا برای داشتن اطلاعات اضافی است و یا برای اظهار نظرهای بیجا و ما آدمـ هایی هستیمـ که منتظر این کارهای بیجـا هستیمـ. یک مقـدار گوشمان بیشتر از هوشمان است. دوست داریمـ همه چیز را بشنویمـ.

دوستی می گفت که نگوییـد فضولی؛ ما کنجکاو هستیمـ. آن فرهـاد بود که در کتاب دومـ دبستان کنجکاو بود؛ ولی ما فضـول هستیمـ.

گاهی وقت‌ها خودمان به بعضی‌ها اجازه فضولی می‌دهیمـ و اجازه می‌دهیمـ در مسائل شخصیمان دخالت کنند. ما نباید خودمـان فضـول باشیمـ و اجازه بدهیمـ یک عده به خلوت ما ورود پیدا کنند و چیزی بگویند.

وقتی در خانه را باز گذاشتی دزد و سگ و گربه با همـ داخل خانه می شود.

سرداری   دوشنبه سوم شهریور 1393      | 

آرامش

آرامش
محصول فکر کردن نیست،
آرامش
محصول فکر نکردن به انبــوه مشکلاتی است که ارزش فکر کردن ندارند.

سرداری   دوشنبه سوم شهریور 1393      | 

غایبِ حاضر

بخاطر بسپار:

وقتی رد پای احساس سبز انسانیت خویش را در قلب کسی باقی بگذاری
بیشتر از حاضرین حاضر خواهی بود.
حتی اگر غایب باشی.

سرداری   یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393      | 

فیلم کوتاه

نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود، فیلمـ شروع شد. دقیقه اول فیلمـ ، دوربین فقط سقف یک اتاق را نمایش میداد .
دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق، دقیقه سومـ، دقیقه چهارمـ، دقیقه پنجمـ...
هشت دقیقه اول فیلمـ فقط سقف اتاق !
صدای همـه درآمد، اغلب حاضران، سینما را ترک کردند. ناگهان دوربین پایین آمد و یک نفر را که روی تخت خوابیده بود نشان داد و این جمله را زیرنویس کرد:
این تنها هشت دقیقه  از زندگی این جانباز قطع نخاعی بود و شما طاقت نداشتید ...!

سرداری   یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393      | 

یاد یاران

توی این هیاهـو و شلوغی ی زمونه ، گاه اتفاقاتی در صدر خبرها قرار می گیرند و به همان سرعت که اتفاق میافتند به همون سرعت همـ فراموش میشوند. مثل حادثه ناگوار سقوط هواپیما که بیشتر مسافراش اهل طبس و از همشهریان بودند.

اما چیزی که هرگز فراموش نمیشه ، یاد و خاطره اونهاست که در دل پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، همسر ، فرزند و ... به جای مانده است و جای خالی دردناکشون توی خونه و خانواده که فراموش ناشدنیست.

خداوند به همه ی بازماندگانشون صبر بده. ما را در غمـ خود شریک بدانید.

 

 


ادامه مطلب
سرداری   چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393      | 

کدام ؟

دوستِ دوستِ من ، دوستِ من است.

دشمنِ دوستِ من ، دشمنِ من است.

دوستِ دشمنِ من ، دشمنِ من است.

دشمنِ دشمنِ من ، دوستِ من است.

سرداری   سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393      | 

الهی پیر بشی

اون زمونا یادش بخیر ؛ یه پیرزنی بود ( زن داییِ مادر بزرگمـ ) بیـوه و تنهـا توی یه خونه خشتی قدیمی نزدیک خونه ما زندگی میکرد ، البته بچه هاش و نوه هاش هواشو داشتن و مرتب بهش سر میزدن.

گاهی میرفتمـ خونش ، خونه ای که دربش همیشـه باز بود. مینشستمـ گوشه ای و نگاش میکردمـ و اگه کاری داشت براش انجامـ می دادم.(حمل بر خوب بودن و مظلومـ بودنمـ نشه ، اتفاقاً ...)

روزگار کمرشو خمـ کرده بود و به زحمت دستشو به دیوار می گرفت و راه میرفت و ... بگذریمـ

چیزی که باعث شده یادش کنمـ این بود که گاهی که صبح میرفتـمـ اونجـا چون خودش نمیتونست بهمـ می گفت لحـاف و پتـوشو جمع کنمـ و تا کنمـ و بزارمـ گوشه ی اتاقش . بعد که این کار رو انجامـ می دادمـ بعد از کلی دعا بهمـ می گفت : الهی پیر بشی نه نه. مدتها با خودمـ کلنجـار می رفتمـ که معنی پیـر شدن که میگه چیه ، ولی تا مدت ها ندونستمـ.

این که می گفت چون معنیشو نمیدونستمـ خیلی ناراحت می شدمـ ، آخه نمیخواستمـ پیـر بشمـ و وقتی که معنی حرفش رو فهمیدمـ دیگه کار از کار گذشته بود.

همچنـان گاهی پنجشنبه ها عصـر که گذرمـ به اونجـا برسه بهش سر میزنمـ و روی سنگش آب میریزمـ.

هنـوزمـ بهمـ میگه ...

 

سرداری   یکشنبه نوزدهم مرداد 1393      | 

رفتن

خوبه که همـه اومدیمـ که بریمـ

وای که اگه اومـده بودیمـ که بمـونیمـ چی میشد.

 

سرداری   یکشنبه نوزدهم مرداد 1393      | 

سرداری   جمعه هفدهم مرداد 1393      | 

مطالب قدیمی‌تر