❸ « ❷ « ❶

دیـــروز » امــروز » فـــردا

درد و دل های یه دوست دوران بچگی

بچه که بودیمـ چقدر روزها و هفتـه ها و مـاه ها و سالها دیر می گذشت.
چشمـ به راه بودیمـ در طول هفته تا جمعه برسه ، ولی مگه می رسید. سه ماه تعطیلی برامـون سه قرن بود و روزها به آرامی و آهستگی می گذشت.
حتی فضای خونه چقـد برامون بزرگ بود. اتـاق ها بزرگ بودن. حیـاط خونه همچو پارک بزرگی بود. کوچه انگار بزرگراه بود.
فضای برای نفس کشیدن باز بود و از فراغی ی جا و مکان صورتمون رو با زغال به همراه بچه ها سیاه می کردیمـ و دستـامونو باز میکردیمـ و می دویدیمـ. انگار توی آسمونا پرواز می کردیم و ...
اصلا نمیدونستیمـ غمـ و غصـه چیـه . فکر چیـه . اعصاب چیـه . روح و روان چیـه . پول و مال چیه . تهی بودیمـ ، تهی از کینه و بغض و نفرت و ... و پر بودیمـ از عشق ، صفا ، دوستی ، محبت ، یکرنگی ، لذت ، خنده ، شادی ، راستی و آشتی.
و گهگاهی همـ به آدمـ بزرگا نگاه میکردیمـ و به خودمون میگفتیمـ یعنی میشه یه روزی ما همـ بزرگ بشیمـ. پولدار بشیمـ و غمـ و غصه داشته باشیمـ و عصبانی بشیمـ و عاشق بشیمـ و ...
و اما نمیدانستیمـ که چه بخواهیمـ و چه نخواهیمـ دنیا و روزگار کار خودش را خواهد کرد و گردش ایام توقف ناپذیر است. روزها با تمامـ توان در گذر هستند و لحظه ها رو می درند.
گذشت و گذشت و گذشت و بالاخره مثلا بزرگ شدیمـ و اما نمی دانستیمـ که این بزرگی بهایی دارد. بهایی همچو روزها تبدیل به ثانیه شدن ، هفته ها تبدیل به دقیقه شدن ، ماه ها تبدیل به ساعت شدن و سالها تبدیل به روز شدن. فضای خونه و حیاط و اتاق ها مثل یه قفس تنگ شدن. از غمـ و غصه و فکر پرپر شدن و از ناراحتی های اعصاب و روح و روان داغون شدن.
بهایی همچو ...

+  یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴      | 

انسان و مخلوقات...

ﻫﯿﭻ ﻣﮕﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﻓﺘﺢ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﺮﮔﯽ ﮔﺮﮒِ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﮐشد.
ﻫﯿﭻ ﮐﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺭﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭﮎ همـ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ.
موﺵ ﻓﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺵ تحسین ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺒـﻮﺭ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ ، ﻣﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ همـ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ همـ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻋﻘﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﻠﻮﺕ است ﻭ ﻻﮎ ﭘﺸﺖ ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻍ ، ﺑﻬــﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﯿــﺰ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ همـ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ.
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و کوه ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ.
ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮﺵ همـ ﺑﺘـﺎﺑﺪ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﻧﺪﻥ ، ﺯﺷﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ موجودی ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻤﻨﻮعانش را به خاک و خون نمی کشد.
ای انسان ، ای اشرف مخلوقات ؛ به کجا چنین شتابان...

+  پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴      | 

گذر زمان

تو دوست داری که زمـان مشکلاتت را حل کند. اما زمان دوست دارد تو یاد بگیری.
خواسته ی تو محقق خواهد شد اگر زمان هر چه زودتر به خواسته اش برسد.
به عقب بنگرید و خــدا را شکر کنید.
به جلــو بنگرید و به خــدا اعتمـاد کنید.
او درهایی را می بنـدد که هیچکس قــادر بــه گشودنش نیــست.
و در هایی می گشاید که هیچکس قــادر بــه بستنش نیـــست...

- یه بار دوستی مطلبی رو بهمـ گفت که برای همیشه ملکه ذهنمـ شد. مضموم کلی حرفش این بود : اگه زمین و زمان دست به دست همـ بدهند تا تو را از عَرش به فرش بیـاورند و خدا نخواسته باشه هرگز اتفاق نخواهد افتاد و اگر زمین و زمان دست به دست همـ دهند و بخواهند تو را از فرش به عرش ببـرند و او نخواسته باشه هرگز محقق نخواهد شد...

 

+  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴      | 

تنهایی

تمامـ این عکس "تنهایی" ست. تنهـایی زنی که با مردی شانه به شانه خود رفته و حالا اینقدر غریب بی آنکه دستی مردانه حتی ساکش را گرفته باشد به وطن بازگشته است.

مجازی

 

+  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴      | 

زبان بدن

از زبان بدن بیشتر بدانیم...


ادامه مطلب
+  یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴      | 

آدم‌ های بخشنده معمولا آخرند اما...

محققان می‌گویند افراد بخشنده در کوتاه‌ مدت از بخشنده بودن زیاد آسیب می‌بینند اما در طولانی‌ مدت مزد خود را دریافت می‌کنند.

 

محققان در تحقیقات اخیر توضیح می‌دهند که برای دسته مشخصی از افراد، پیشرو بودن در زندگی بسیار ساده‌تر است. به عقیده آن‌ها سه دسته افراد وجود دارند: گیرنده‌ها، متوسط‌ها و بخشنده‌ها.

 


ادامه مطلب
+  یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴      | 

ای خدای بزرگ

تویی که به کوه فرمان ایستادن داده ای و به رود فرمان رفتن ، به پرندگان فرمان پرواز و به ستارگان فرمان درخشیدن داده ای.
به من نیز بیامــوز ایستـادن و رهــایی را ...

+  پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴      | 

گمشده ی خدا

هر کسی دوتاست و خدا یکی بود.
و یکی چگونه می توانست باشد ؟
هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند، هست.
و خدا کسی که احساسش کند، نداشت.
عظمت ها همواره در جستجوی چشمی است که آن را ببیند.
خوبی ها همواره نگران که آن را بفهمند.
و زیبایی همواره تشنه دلی است که به او عشق ورزد.
و قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد.
و غرور در جستجوی غروری است که آن را بشکند.
و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پراقتــدار و مغرور.
اما کسی نداشت ...
و خدا آفریدگار بود و چگونه می توانست نیافریند.
زمین را گسترد و آسمان ها را برکشید ...
و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبـود.
و با نبودن چگونه توانستن بود؟
و خدا بود و با او عدمـ بود.
و عدمـ گوش نداشت.
حرف هایی است برای گفتن که اگر گوشی نبود، نمی گوییمـ .
و حرف هایی است برای نگفتن ...
حرف های خوب و بزرگ و ماورائی همین هایند.
و سرمایه هر کسی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد ...
و خدا برای نگفتن حرف های بسیار داشت.
درونش از آن ها سرشار بود.
و عدمـ چگونه می توانست مخاطب او باشد ؟
و خدا بود و عدمـ.
جز خدا هیچ نبود.
در نبودن، نتوانستن بود.
با نبودن نتوان بودن.
و خدا تنها بود.
هر کسی گمشده ای دارد،
و خدا گمشده ای داشت ...

+  پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴      | 

فرق است

فرق است بین اندیشه و اندیشیدن
بین مدرک و درک
بین نقد و فحاشی
بین شعار و شعور
بین دیروز و امروز ...

+  دوشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۴      | 

یا حق

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد         آواره عشق ما آواره نخواهد شد

آن را که منمـ خرقه عریان نشود هرگز                وان را که منمـ چاره بیچاره نخواهد شد

آن را که منمـ منصب معـزول کجا گردد                آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد

آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز                  وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد

از اشک شود ساقی این دیده من لیکن             بی نرگس مخمورش خمـاره نخواهد شد

بیمار شود عاشق اما بنمی میرد                     ماه ار چه که لاغر شد استاره نخواهد شد

خاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر           آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد

+  یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴      | 

مطالب قدیمی‌تر